Duon

Axelsson & Nilsson Duo bildades 1986 och består av trombonisten Ivo Nilsson och slagverkaren Jonny Axelsson. Musiken de framför är nykomponerad konstmusik. Genom en unik repertoar, bestående av verk tillägnade duon och en mängd soloverk för de båda instrumenten, skapas en rikedom av möjligheter att sätta samman mångdifferentierade konsertprogram. Ofta beskrivs en konsert med Axelsson & Nilsson Duo som noga genomtänkt, och med stark helhetskänsla. Trots sin ringa storlek så har de porträtterat ett betydande antal tonsättare i renodlade program, däribland Volker Staub, John Cage, Iannis Xenakis, Karin Rehngvist, Christian Wolff och David Swärd. Att komponera eller improvisera har alltid varit en del av duons verksamhet, och redan vid de första konserterna tillsammans framfördes gemensamma kompositioner. Man finner också många samarbeten med grupper som jobbar med andra uttrycksformer; teatergrupperna Teatr Weimar I Malmö och Alice Kollektiv I Stockholm, koreografen Gun Lund I Göteborg och multimediakonstnären Thomas Witzmann I Köln, är några exempel på det.

 

Konsertverksamheten omfattar turnéer och festivaler i såväl Sverige som övriga Europa, USA, Sydafrika och flertalet Asiatiska länder. Förutom inspelningar för radio och TV har Axelsson & Nilsson Duo också gett ut skivor på Chamber Sound, dbp, Wergo, Caprice och Phono Suecia. Axelsson & Nilsson Duo nominerades till Nordiska rådets musikpris 2005, och samma år blev de “Artist in Residence” hos Coma i Växjö.