A & N Duo

Duons verksamhet består av att interpretera andras musik, såväl som skapandet och framföranden av vår egen. Musik till dansföreställningar, utställningar och invigningar med bildkonst, eller konserter.

The activities of the duo consists of interpreting the music of others as well as the creation and performance of our own. Music for dance performances, exhibitions and inaugurations with visual arts, or concerts.

För kontakt/for contact:

ivo.nilsson@telia.com

ja@jonnyaxelsson.com