Biografi Ivo

Ivo Nilsson
Trombonist och tonsättare

Biografi
Efter avslutade studier vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm debuterade
Ivo Nilsson 1989 som solist med Sveriges Radios Symfoniorkester. Samma år debuterade han även som tonsättare genom ett uruppförande vid Franska Radion efter studier i komposition vid IRCAM i Paris.

Sedan dess har han varit fritt verksam som kammarmusiker och solist specialiserad på interpretation av nutida musik. Han är medlem av ensemblerna KammarensembleN, Ensemble Son och Axelsson & Nilsson-duo.

Hans internationella verksamhet innefattar gästspel på bla. festivalerna Beyond 440 Hz (Los Angeles), Biennale di Venezia, Chicago Jazz festival, Musica (Strasbourg), Huddersfield Contemporary Music festival, Roaring Hoofs (Mongoliet), 2 days and 2 nights (Odessa), Sonorities (Belfast), Spazio Musica (Cagliari), Spectra (Tirana), Ilhom (Tashkent), Time of music (Viitasaari), Ultima (Oslo) och World Music Days (Hong-Kong). 2001 utkom hans första solo-CD på etiketten Phono Suecia.

Hans parallella verksamhet som tonsättare innefattar framföranden vid flertalet av de ovannämnda festivalerna och av ensembler såsom Cantus, Ensemble Neue Musik Berlin, Ensemble Recherche, l´Itineraire, Nouvel Ensemble Moderne & Slowind. Ett par av hans verk finns inspelade på den ovannämnda etiketten Phono Suecia och hans helaftonsverk Rotorelief på bolaget Sforzando.

Under 2003-2005 var Ivo Nilsson även konstnärlig ledare för Stockholm
New Music festival.